Voor het eerst trad een Folkgroep op onder auspiciën van Podium Zeist. Hun optreden was een hele belevenis. Een afwisselend repertoire zorgde voor grote (ritmische) betrokkenheid van de toeschouwers. Het werd een middag vol met prachtige muziek. Soms ingetogen dan weer indringend werd de, door Keltische cultuur geïnspireerde muziek, ten gehore gebracht. Wie bekend is met deze muziekstijl kent ongetwijfeld de ritmische accenten die de Bodhran en de indringende klanken die de Ullieann Pipes kunnen voortbrengen. Bij het zingen van hun liederen met de melancholieke teksten en ontroerende klanken van de violiste, was het publiek muisstil. Alle musici straalden bij het optreden zowel individueel als gezamenlijk een passie uit voor dit mooie genre. Wij werden een dankbaar publiek.

Tot slot een staand applaus met een mooie toegift vormden het einde van dit levendige concert, waar nog lang over is nagepraat. Voldaan ben ik na afloop naar huis gefietst met de

vrolijke klanken van de whistles nog naklinkend in mijn oren.

Nog drie aanvullingen:

Vanwege het muzikale optreden vond hun Cd  “Those Dancing Days” gretig aftrek. Hun eigen geluidsman voelde “zijn” muzikanten heel goed aan. Hierdoor kwam hun muzikaliteit goed tot hun recht. De samenwerking tussen de leden van Clachán en de vrijwilligers van Podium Zeist, voor en tijdens het optreden, was erg plezierig.

We hebben ze gelukkig voor 2018 weer bereid gevonden om bij ons op te komen treden op zondagmiddag 24 juni 2018 om 15.00 uur.

 

Jos Bouvrie